draagvlak

draagvlak

Draagvlak🍀

voorjaar 2020,
Naast goede gezondheid, kalmte en verwondering vraag ik nu ook aandacht voor het bewust beleven van ons levenseinde en het verlaten van onze dierbaren.
We denken over van alles na in het leven en dekken ons aan alle kanten in om ‘de controle’ niet te verliezen, maar wanneer het over onze eigen slotfase gaat, staan we meestal niet te popelen om persoonlijke gedachten met partner, kinderen, vrienden of familie te bespreken of onze wensen aan elkaar kenbaar te maken.
Een ontmoeting met ons lot is best confronterend. Vaak slaan angstige gevoelens hiervoor ons om het hart. Toch telt ook hier, naar mijn bescheiden mening, dat een bewust en openhartig levend mens voor twee telt.
Ik spreek regelmatig mensen die het betreuren dat ze dit onderwerp bij gezamenlijk leven niet of nauwelijks hebben besproken. Kennis van individuele wensen en enige bekendheid met de mogelijkheden blijkt, naast jezelf, ook de nabestaanden aanzienlijk te ontzorgen als het moment van afscheid zich aandient en handelen plotseling gevraagd wordt.
Vandaag de dag zijn ‘zekerheden’ schaars, maar deze twee dingen staan als een paal boven water:
Ieder mens is eens geboren en gaat eens dood.
Ik vind het belangrijk om ons lot zo af en toe recht in de ogen te kijken en hiervoor een open draagvlak te creëren om kennis en gedachten-uitwisseling te stimuleren en je zachtjes aan te sporen om ook dit stuk van het leven te benoemen. Het is toch eigenlijk gek dat een geboorte uitgebreid en openlijk wordt voorbereid terwijl het slotakkoord vaak wordt weggestopt.
Het vraagt moed van je om dit thema vrij en onbevangen tegemoet te treden, maar heb je de eerste stap eenmaal gezet, dan kan het bevrijdend werken. Ik kan je hierbij ondersteunen in persoonlijke gesprekken waarbij ruimte is voor vragen, bezinning, suggesties, verbinding en het uitwisselen van gedachten en ervaringen rondom het levenseinde.
Ook wanneer deze levensfase (nog) niet voor de deur staat, kan enige overdenking waardevol zijn.
Het overkomt ons uiteindelijk allemaal dus buut jezelf ook hierin vrij.

Tinka🍀